Conţine biletele/abonamentele dumneavoastră, alese spre achiziţionare.

Biletele/abonamentele vor fi păstrate timp de 15 minute. În acest interval de timp trebuie să încheiaţi căutările şi să furnizaţi datele dumneavoastră. După expirarea timpului biletele/abonamentele selectate vor fi eliberate. (nu şi în cazul în care aţi început tranzacţia plăţii cu card bancar).

Coşul Dvs. nu conţine bilete.